Varmepumpe til Lem Varmeværk

11. august 2020

I forbindelse med udvidelsen af Lem Varmeværk opføres et 4,2MW varmepumpeanlæg beliggende på Solagervej i Lem. Til at huse anlægget er der opført en 250 m2 bygning, hvor der etableres panoramavinduer ved facaden mod ringvejen således, at installationen kan betragtes af forbipasserende. Dertil er der en kølegård på ca. 720 m2 med i alt 8 stk. energioptagere.
Det er via disse energioptagere, at varmepumpeinstallationen bestående af 4 kompressorer henter energien fra udeluften og herved opvarmer fjernvarmevandet til forbrugerne. Varmepumpeanlægget bidrager til forsyningssikkerheden samtidigt med, at fokus på den grønne omstilling er en topprioritet. Udover at det er muligt for varmepumpeanlægget i perioder selvstændigt, at forsyne forbrugerne i sommerhalvåret med grøn energi er samdrift med det eksisterende solvarmeanlæg også en mulighed. Ved samdrift af de to varmeproducerende enheder vil de to anlæg kunne supplere hinanden, hvor ellers ikke-brugbar energi nu vil kunne anvendes til, yderligere optimering af begge anlæg.